Selaras dengan keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, kami mengedarkan notis ini kepada semua pelanggan yang dihargai.

Semasa berurusan dengan Live-well Nutraceuticals; anda akan diminta untuk memberikan ataupun telah memberikan data peribadi anda kepada kami yang dikumpulkan, digunakan dan diproses untuk tujuan berkaitan dengan perkhidmatan atau produk kami.

Live-well Nutraceuticals mengumpul data peribadi secara langsung daripada subjek data, dan dalam konteks ini, melalui aplikasi online, langganan mailer update, borang maklum balas, baucar diskaun dan sebagainya daripada anda.

Data peribadi anda akan digunakan untuk tujuan berikut:-

 • Untuk menghantar jemputan kepada anda ke bahan promosi, iklan untuk tujuan pemasaran Live-well Nutraceuticals; untuk tujuan pentadbiran;
 • Untuk penilaian dan analisis pasaran, pelanggan Live-well Nutraceuticals dan/atau bakal pelanggan berhubung dengan produk dan perkhidmatan Live-well Nutraceuticals;
 • Untuk memantau, mengkaji semula dan meningkatkan perkhidmatan dan produk Live-well Nutraceuticals;
 • Untuk penyimpanan rekod dalaman kami;
 • Untuk mematuhi sebarang undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan dan produk kami dan membuat pendedahan di bawah kehendak mana-mana undang-undang , peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang berkaitan dengan Live-well Nutraceuticals;
 • Sebarang tujuan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Live-well Nutraceuticals.

Data peribadi adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat berikut:-

 • Nama
 • Alamat
 • Nombor pengenalan (MyKad)
 • Nombor Passport
 • Nombor Telefon

Kegagalan untuk mendapatkan data peribadi anda akan mengakibatkan yang berikut:-

 • Live-well Nutraceuticals tidak akan dapat menyediakan anda maklumat terkini mengenai produk dan/atau perkhidmatan dan/atau pelancaran Live-well Nutraceuticals;
 • Live-well Nutraceuticals tidak akan dapat menyediakan anda dengan apa-apa notis, perkhidmatan yang telah diminta oleh anda;

Live-well Nutraceuticals akan menyimpan data peribadi anda secara sulit tetapi anda dengan ini bersetuju dan akan memberi kuasa kepada Live-well Nutraceuticals untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kategori pihak-pihak berikut:-

 • Mana-mana pihak yang Live-well Nutraceuticals dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau sebagai respons kepada agensi kompeten atau kerajaan.
 • Mana-mana pihak yang berkaitan dan sekutu dengan Live-well Nutraceuticals.
 • Agensi-agensi kerajaan, badan berkanun dan pengawal selia industri.
 • Juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau lain-lain penasihat kewangan atau professional Live-well Nutraceuticals.
 • Kontraktor, sub-kontraktor atau penyedia perkhidmatan atau pembekal produk pihak ketiga Live-well Nutraceuticals sebagaimana yang dianggap perlu.
 • Pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh Live-well Nutraceuticals dengan program kesetiaan Live-well Nutraceuticals bagi tujuan penghantaran penebusan dan perkhidmatan hadiah.

Kami akan menyimpan dan memproses data anda dengan selamat. Kami berusaha, jika praktikal, untuk melaksanakan pentadbiran, pelindungan keselamatan dan prosedur yang sesuai selaras dengan peraturan dan undang-undang berkenaan untuk mengelakkan pemprosesan yang tidak sah atau melanggar undang-undang terhadap data peribadi anda dan kehilangan tidak sengaja atau kemusnahan atau kerosakan terhadap data peribadi anda.

Jika Live-well Nutraceuticals berpendapat ia adalah diperlukan berhubungan dengan peruntukan produk dan perkhidmatan kepada anda untuk memindahkan data peribada anda kepada ahli Live-well Nutraceuticals yang lain atau perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk dalam atau luar negeri di mana Live-well Nutraceuticals telah menetapkan, dengan syarat taraf kesulitan dan pelindungan keselamatan yang hampir sama.

Ia adalah hak anda sebagai subjek data untuk mempunyai akses dan membetulkan data peribadi anda di mana anda telah diberikan kepada Live-well Nutraceuticals dan dalam hal ini, anda boleh:-

 • Memeriksa jika kita memegang atau menggunakan data peribadi anda dan minta akses kepada data peribadi anda;
 • Permintaan untuk pembetulan data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dikemas kini;
 • Permintaan untuk penjelasan mengenai dasar-dasar dan prosedur berkenaan dengan data peribadi anda yang telah diberikan kepada Live-well Nutraceuticals;
 • Meminta Live-well Nutraceuticals menghentikan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran;
 • Meminta Live-well Nutraceuticals untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda, termasuk mengehadkan data peribadi orang yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda;

Untuk sebarang pertanyaan, hantarkan pertanyaan anda berhubung dengan akses atau pembetulan dan/atau pemadaman data peribadi anda atau untuk mendapatkan maklumat mengenai dasar-dasar dan prosedur dan jenis data peribadi dikendalikan oleh kami, sila hubungi Live-well Nutraceuticals di:-

INFOline: 03-6142 6570

Email kepada: info@livewell2u.com

Fax melalui: 03-6142 6524

Menyurat ke: Live-well Nutraceuticals Sdn Bhd
22-1, Jalan PJU 5/20D, The Strand,
47810 Kota Damansara, Selangor D.E., Malaysia

Sila rujuk pada laman web syarikat.

Notis mengenai data peribadi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.